Vantage Hog Lactation

Vantage Hog Lactation
  • Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation.
  • Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet.
  • Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo!
DESCRIPTION :

Yellow corn, soybean meal, copra, rice bran D1, molasses, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor, phytase

GROWTH STAGE :

Lactation

AGE IN DAYS :

2 weeks before farrowing

TOTAL FEEDING DAYS :

Average 44 Days

DAILY FEED CONSUMPTION :

2.00 kg before farrowing; 6.00 kg after farrowing

Packaging :

50kg

Form :

Pellet