GTX 30 Finisher

GTX 30 Finisher

DESCRIPTION : Yellow corn, wheat, soybean meal, animal protein, rice bran D1, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, choline chloride, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant...

READ MORE
GTX 20 Starter

GTX 20 Starter

DESCRIPTION : Yellow corn, wheat, soybean meal, animal protein, rice bran D1, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor...

READ MORE
GTX 10 Chick Booster

GTX 10 Chick Booster

DESCRIPTION : Yellow corn, wheat, soybean meal, animal protein, rice bran D1, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor...

READ MORE
Vantage Hog Lactation

Vantage Hog Lactation

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation. Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet. Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo! DESCRIPTION : Yellow corn...

READ MORE
Vantage Hog Gestation

Vantage Hog Gestation

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation. Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet. Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo! DESCRIPTION : Yellow corn...

READ MORE
Vantage Hog Finisher

Vantage Hog Finisher

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation. Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet. Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo! DESCRIPTION : Yellow corn...

READ MORE
Vantage Hog Grower

Vantage Hog Grower

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation. Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet. Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo! DESCRIPTION : Yellow corn...

READ MORE
Vantage Hog Starter

Vantage Hog Starter

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation. Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet. Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo! DESCRIPTION : Yellow corn...

READ MORE
Piggy1st Progress

Piggy1st Progress

DESCRIPTION : Yellow corn, animal protein, plant protein, whey powder, vegetable oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor, organic acids...

READ MORE
Piggy1st Protect

Piggy1st Protect

DESCRIPTION : Yellow corn, animal protein, plant protein, whey powder, vegetable oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor, organic acids...

READ MORE
Piggy1st 1kg

Piggy1st 1kg

DESCRIPTION : – GROWTH STAGE : – AGE IN DAYS : – TOTAL FEEDING DAYS : – DAILY FEED CONSUMPTION : – PACKAGING : – FORM : –

READ MORE