798 Maharlika Highway, Dampol 2nd A, Pulilan, Bulacan 3005
044-815-7427
Follow us on
798 Maharlika Highway, Pulilan
044-815-7427

Vantage Hog Starter

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation.

Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet.

Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo!

DESCRIPTION :

Yellow Corn, Wheat, Soybean Meal, Copra, Rice Bran D1, Molasses,
Hard Pollard, Vegetable Oil, Salt, Limestone, Monodicalcium Phosphate, L-Lysine, DL-Methionine, L-Threonine, Vitamin Premix, Mineral Premix, Antioxidant, Mold Inhibitor, Phytase.

GROWTH STAGE :

Starter

AGE IN DAYS :

61-90 Days

TOTAL FEEDING DAYS :

30 Days

DAILY FEED CONSUMPTION :

1.25 kgs

Packaging :

50kg

Form :

Pellet