798 Maharlika Highway, Dampol 2nd A, Pulilan, Bulacan 3005
044-815-7427
Follow us on
798 Maharlika Highway, Pulilan
044-815-7427

Vantage Hog Gestation

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation.

Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet.

Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo!

DESCRIPTION :

Yellow Corn, Wheat, Soybean Meal, Copra, Rice Bran D1, Molasses,
Hard Pollard, Vegetable Oil, Salt, Limestone, Monodicalcium Phosphate, L-Lysine, DL-Methionine, L-Threonine, Vitamin Premix, Mineral Premix, Antioxidant, Mold Inhibitor, Phytase.

GROWTH STAGE :

Gestation

AGE IN DAYS :

Day 1-30 and Day 31-100

TOTAL FEEDING DAYS :

100

DAILY FEED CONSUMPTION :

2.00-2.20kg from Day 1-30 and 2.60-2.80kg from Day 31-70 depending on sow body condition.

Packaging :

50kg

Form :

Pellet