Product & Services

Premium Extreme 20 Starter

Premium Extreme 20 Starter

DESCRIPTION : Yellow corn, wheat, soybean meal, animal protein, rice bran D1, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor...

READ MORE
Extreme Hog Lactation

Extreme Hog Lactation

DESCRIPTION : Yellow corn, soybean meal, copra, rice bran D1, molasses, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor, phytase...

READ MORE
Extreme Hog Gestation

Extreme Hog Gestation

DESCRIPTION : Yellow corn, soybean meal, copra, rice bran D1, molasses, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor, phytase...

READ MORE
Extreme Hog Finisher

Extreme Hog Finisher

DESCRIPTION : Yellow corn, soybean meal, copra, rice bran D1, molasses, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor, phytase...

READ MORE
Extreme Hog Grower

Extreme Hog Grower

DESCRIPTION : Yellow corn, soybean meal, copra, rice bran D1, molasses, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor, phytase...

READ MORE
Extreme Hog Starter

Extreme Hog Starter

DESCRIPTION : Yellow corn, soybean meal, copra, rice bran D1, molasses, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor, phytase...

READ MORE
GTX 30 Finisher

GTX 30 Finisher

DESCRIPTION : Yellow corn, wheat, soybean meal, animal protein, rice bran D1, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, choline chloride, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant...

READ MORE
GTX 20 Starter

GTX 20 Starter

DESCRIPTION : Yellow corn, wheat, soybean meal, animal protein, rice bran D1, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor...

READ MORE
GTX 10 Chick Booster

GTX 10 Chick Booster

DESCRIPTION : Yellow corn, wheat, soybean meal, animal protein, rice bran D1, hard pollard, coconut oil, salt, limestone, monodicalcium phosphate, L-lysine, DI-methionin, L-threonine, vitamin premix, mineral premix, antioxidant, mold inhibitor...

READ MORE
Vantage Hog Lactation

Vantage Hog Lactation

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation. Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet. Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo! DESCRIPTION : Yellow corn...

READ MORE
Vantage Hog Gestation

Vantage Hog Gestation

Mas malusog ang mga baboy dahil balansyado sa energy at digestible amino acids ang formulation. Mas matipid gamitin dahil siksik sa nutrisyon ang bawat pellet. Sa bigat ng alaga, sa laki ng kita, kita ang advantage mo! DESCRIPTION : Yellow corn...

READ MORE